جابجایی قدرت جهانی مشخصه‌ها و سناریوها ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد به‌خصوص در سال‌های اخیر دستخوش تحولات عمده‌ای شده است. یکی از این تحولات جابجایی قدرت از غرب به شرق می‌باشد. در این خصوص نظرات و تحلیل‌های متفاوتی از سوی نظریه‌پردازان ارائه شده است که این مقاله ضمن ارائه نظرات متفاوت به سئوالات زیر درخصوص جابجایی قدرت جهانی پاسخ می‌هد.
1. خصوصیات دوران گذار چه می‌باشد؟
2. مشخصه‌های قدرت‌های در حال ظهور (نمونه موردی: چین) چیست؟
3. چه سناریوهایی را برای آینده می‌توان ترسیم نمود؟
 روابط بین‌الملل جدید با ویژگی‌های نوین در حال شکل‌گیری است. تحولات پی در پی سیاسی حاکی از آن است که تغییر در قدرت جهانی و وابستگی متقابل هم از نظر محتوا و هم از نظر سرعت در حال افزایش می‌باشد. مقاله حاضر روندهای جاری و جدید در روابط بین‌الملل را مطالعه نموده، ویژگی‌های قدرت‌های نوظهور جهانی را بررسی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها