معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح‌های ‏هسته‌ای در خاورمیانه ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

درباره پیمان منع گسترش سلاح‏های هسته‏ای (N.P.T) که مبنای رژیم منع گسترش سلاح‏های هسته‏ای می‏باشد، بارها گفته شده که «اعتبار و ارجحیت خود را از دست داده»  و خطر «درهم‏شکستن» و حتی «فروپاشی» آن‏را نمی‏باید از نظر دور داشت. در رابطه با چنین تهدیدهایی می‌توان دو خاستگاه قائل گردید: دشواری‏هایی که آژانس بین‏المللی انرژی اتمی برای اطمینان یافتن از عدم انحراف فعالیت‏های هسته‏ای دولت‏های فاقد سلاح‏هسته‏ای عضو پیمان به سوی اهداف نظامی با آن‌ها مواجه است و نیز مسأله جهان‏شمول نبودن این پیمان. این مقاله با اشاره به تلاش‏های ایران جهت رفع نگرانی‏ها در رابطه با فعالیت‏های هسته‏ای خود از یک‏سو و از سوی دیگر امتناع اسرائیل از تحت بازرسی آژانس قرار دادن فعالیت‏های هسته‏ای این رژیم، معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح‏های هسته‏ای در خاورمیانه را مورد بررسی قرار خواهد داد.  

کلیدواژه‌ها