درآمدی بر نظریه بازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فهم پیچیدگی تعاملات اجتماعی که در آن‌ها میان نحوه تصمیم‌گیری و چگونگی دستیابی به اهداف در میان بازیگران نوعی وابستگی متقابل وجود دارد مبنای شکل‌گیری نظریه بازی شده که با توسعه دامنه کاربرد آن از رشته ریاضی به اقتصاد و سپس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل زمینه‌ای را برای تعادل‌های اجتماعی به‌وجودآورده است. نظریه بازی که با مفاهیم اساسی عقلانیت و منفعت محوری بازیگران آغاز می‌کند در ساخت نظری از استعاره‌سازی، تمثیل و مدل‌‌سازی بهره می‌برد. در این نظریه چارچوب مشخصی برای عمل و ارزیابی بازی وجود دارد که شامل تشخیص تعداد بازیگران، تعداد اقدامات در دسترس هر یک از بازیگران، مطلوبیت انتظاری از اتخاذ هر یک از گزینه‌های در دسترس و نوع توزیع اطلاعات میان بازیگران می‌شود. این نظریه با روش‌شناسی کمی در روابط بین‌‌الملل برای تحلیل مسائل امنیتی چون اتحادها و ائتلاف‌ها، مسابقه تسلیحاتی و کنترل تسلیحات، در مسائل اقتصادی و زیست‌محیطی مانند سیاست‌های تجاری و یا کنترل گرمایش کره زمین و در حوزه دیپلماسی مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین لازم است به ظرفیت این نظریه در کمک به تحلیل مسائل بین‌المللی در حوزه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و غیره میان بازیگران مختلف در عرصه بین‌المللی توجه بیشتری گردد و به راه‌حل‌های برگرفته‌شده از این نظریه و پیش‌بینی‌های احتمالی آن اندیشه شود.

کلیدواژه‌ها