نقش آب به عنوان ابزار سیاسی در مناقشه فلسطین ‏ـ رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آب به‌عنوان مهم‌ترین منبع حیات بشری، در مناطق خشک نقش مهمی در روابط سیاسی دولت‌ها بازی می‌کند. در حال‌حاضر، رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از توسعه اجتماعی و سیاسی فلسطین، با هدف کنترل ملت فلسطین، استفاده از فشار روانی در سرزمین‌های اشغالی و تسریع در روند ملت‌سازی در اسرائیل از این منبع حیاتی به صورت یک ابزار سیاسی استفاده می‌کند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، آب در استراتژی ملی رژیم صهیونیستی به قدری مهم است که حتی می‌توان از آن به‌عنوان عامل وجودی و بقای اسرائیل نام برد. در این راستا، موجودیت دولت و بقای آن، ازجمله دلایل عمده‌ای است که رژیم صهیونیستی از عودت سرزمین‌های اشغالی که نیمی از آب مصرفی اسرائیل از آنجا تأمین می‌شود باز می‌دارد. به عبارتی دیگر، این نگرش کاملاً سیاسی و امنیتی باعث شکل‌گیری نوعی تجاوزطلبی و اشغالگری ایدئولوژیک در نزد اسرائیلی‌ها در مقابل فلسطینی‌ها بوده است. در همین زمینه، رویدادهای تاریخی، بی‌کفایتی سازمان‌های قانونی بین‌المللی و نیز جاه‌طلبی‌های ناسیونالیستی در سیاست ملی اسرائیل باعث ایجاد بحران گسترده آب در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بوده است. در مجموع، باتوجه به آنچه که گفته شد در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ‌ تحلیلی، علاوه‌بر بررسی نقش آب در روند تاریخی اختلافات اسرائیل ـ فلسطین، بُعد انسانی منازعات طرفین درخصوص منابع آب و نقش آن در جلوگیری از عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اشغالی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها