بررسی قدرت هوشمند هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه تولید ادبیات در باب "قدرت هوشمند" در حال رشد روزافزونی است. توجه به این جنبه از قدرت ناشی از ناکارآمدی "قدرت سخت" و به دنبال آن ناکارآمدی "قدرت نرم" برای حل مشکلات و رسیدن به اهداف می‌باشد. در قدرت هوشمند تلاش می‌گردد دو قدرت سخت و نرم به‌طور زیرکانه‌‌ای ترکیب گردند تا بُعد جدید و کارآمدی از قدرت تولید گردد. هند همانند سایر کشورها به دنبال دستیابی به بُعد جدید و کارآمد قدرت یعنی "قدرت هوشمند" است. در این مقاله تلاش می‌گردد تا ابزارها و کارآمدی هند در مقوله قدرت هوشمند مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله در پی آن است که توضیح دهد قدرت هوشمند هند چیست و وضعیت هند از منظر قدرت هوشمند چگونه است؟ فرضیه مقاله آن است که دهلی نو در مسیر تبدیل قدرت سخت و نرم به قدرت هوشمند گام‌های مؤثری برداشته و همین امر به هند امکان داده است به‌عنوان یک قدرت نوظهور در عرصه بین‌المللی نقش مهمی ایفا نماید. پرداختن به این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که تا قبل از ورود به قرن بیست‌و یکم، هند به عنوان یک کشور سنتی که چشم‌انداز روشنی برای بروز تحولات جدی و مثبت از آن به ذهن متبادر نمی‌گشت، قلمداد می‌شد اما اکنون این کشور به یکی از قدرت‌های بزرگ تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها