تأثیر تحول فناوری اطلاعات در عملکرد دستگاه دیپلماسی ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش با اشاره به تحولات سریع در عرصه فناوری اطلاعات، تاثیر این متغیر بر عملکرد و وظایف سنتی دیپلماتیک بررسی شده ضمن برشمردن دوره‌های مختلف تکامل مفهوم دیپلماسی، از ظهور و بروز دیپلماسی عمومی به‌عنوان محصول تعامل عرصه‌های فناوری اطلاعات و دیپلماسی نام برده شده است. بررسی تطبیقی خصوصیات دیپلماسی در دوره‌های مختلف مذکور نیز دگرگونی اساسی در مفاهیم و محتوای دیپلماسی را نشان داده انطباق با شرایط جدید محیطی ضرورت توجه بیشتر دستگاه دیپلماسی به فناوری اطلاعات و تخصص‌های جدید مورد نیاز دیپلمات‌ها برای عملکرد بهتر در فضای به شدت در حال تغییر و دگرگونی صحه می‌گذارد. در اثر چنین پدیده‌ای مفاهیم جدیدی در عرصه دیپلماسی به‌وجود آمده که ضرورت درک و فهم عمیق این مفاهیم مسئله اصلی مورد نظر در این مقاله است. مفاهیم جدید ترکیبی از عبارات  دیجیتال، سایبر، مجازی، الکترونیک، اینترنت با دیپلماسی هستند. مفاهیم جدیدی مثل "ای ویزا" یا "سفارت دیجیتال" نیز این روزها در عرصه امور دیپلماتیک بسیار کاربرد دارد. در اینجا به نظر می‌رسد که یکی از شاخه‌های علوم فنی و مهندسی با یکی از رشته‌های علوم انسانی با یکدیگر تلفیق شده و عرصه کاملا جدیدی را به‌وجود آورده‌اند. در این پژوهش ضمن تأکید بر انکار ناپذیر بودن تأثیر عمیق فناوری اطلاعات بر دیپلماسی، ضرورت بازنگری در کلیه مبانی نظری و شکلی موجود در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها