مقایسه تطبیقی سیاست‌ خارجی آمریکا درقبال ‏ایران و کوبا در دوران جنگ سرد ایران (1991-1979)، کوبا (1991-1959)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بنیاد پژوهش حاضر بر این پرسش نهاده شده که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران (1991-1979) و کوبا (1991- 1959) چگونه شکل گرفته و در عمل چگونه اعمال شده است؟ و چه وجوه تشابه و افتراقی میان ایران و کوبا در این زمینه وجود دارد. روش این پژوهش، تاریخی‌ـ تحلیلی بوده و مبنای تحلیلی آن نظریه واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل می‌باشد. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادی و مبتنی بر استفاده از کتاب‌ها و مقالات علمی است. در مسیر پاسخ‌گویی به این سئوال معلوم شد، در چرایی اتخاذ رویکرد تقابلی آمریکا در قبال ایران و کوبا عوامل مشترکی همچون نوع نظام بین‌المللی، نوع سیاست خارجی اتخاذی از سوی ایران و کوبا پس از انقلاب و اهمیت ژئوپلتیک این دو کشور تاثیرگذار بوده‌اند. هر چند تفاوت‌هایی خاص میان ایران و کوبا در مورد نوع سیاست خارجی اتخاذی از سوی آنان پس از وقوع انقلاب در این کشورها و همچنین اهمیت ژئوپلتیک آن‌ها وجود داشت اما به علت حاکم بودن اصل موازنه قوا بر سیاست خارجی آمریکا، این کشور کلیه رفتارهای مخالف با نظم موجود را غیرقابل قبول تلقی می‌نماید و از این‌رو در یک نگاه کلی، تفاوتی در نوع رویکرد آن نسبت به دو کشور یاد شده وجود نداشته و بنابراین تقریباً از روش‌ها و ابزارهای مشابهی مانند تلاش برای اتحاد و بهره‌برداری از میانه‌روها در ابتدای انقلاب، ایجاد جنگ روانی و استفاده از تبلیغات سیاسی، اعمال تحریم‌های همه جانبه و در نهایت اقدامات نظامی در جهت اعمال سیاست خارجی خود در قبال ایران و کوبا استفاده نمود. هر چند نوع و نحوه به‌کارگیری آن‌ها در مورد هر کشور با توجه به ویژگی‌ها و شرایط خود متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها