تحلیل اقتصادی روابط تعارض‌آمیز ایران و ‏کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پس از سال 2003 میلادی حوزه خلیج فارس شاهد تعارضات ژئوپلتیک و رقابت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب این منطقه به‌ویژه بین ایران و عربستان سعودی بوده است. اکثر تحلیل‌گران و متخصصان مسائل خاورمیانه، تعارض میان این کشورها را از منظر سیاسی و راهبردی مورد بررسی قرار می‌دهند، این در حالی است که ابعاد اقتصادی مسئله نادیده انگاشته می‌شود. این مقاله تلاش دارد تعارض‌‌های میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس را مورد واکاوی قرار دهد. تمرکز اصلی این پژوهش روی چگونگی همگرایی اقتصادی یا فقدان آن در باب حل‌وفصل منازعات و یا حفظ منازعه می‌باشد. این مقاله به این نتیجه می‌رسد که سطح پایین همگرایی تجاری و اقتصادی و فقدان همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از ایجاد محرک و انگیزه‌های قوی برای حل‌وفصل تعارض‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.

کلیدواژه‌ها