چالش‌های اجتماعی، هویتی و ساختاری خاورمیانه ‏‏(مطالعه موردی عراق)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خاورمیانه محدوده جغرافیایی پیچیده‌ای دارد و وقایع آن در صد سال گذشته جهان را متأثر کرده است. هر چند موضوعات مختلفی در حوزه‌های سرزمینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه را به سمت منازعات گسترده پیش می‌برد، اما امروزه منازعه در مقیاس استراتژیک و مبتنی بر منافع قدرت‌ها در این منطقه جریان دارد. از زمان وقایع یازده سپتامبر، عوامل جدید مانند تروریسم القاعده‌ای، بحران‌های منطقه‌ای در افغانستان، عراق، سوریه و لبنان، همراه با افزایش نقش شیعیان در ساختار قدرت منطقه و البته ایران هسته‌ای، سیاست و امنیت خاورمیانه را به امنیت بین‌المللی پیوند داده و مسائل خاورمیانه را بین‌المللی و  عمومی کرده است. این پژوهش به تجزیه و تحلیل مناقشات و چالش‌های موجود در منطقه خاورمیانه با مطالعه موردی عراق و نقش جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به موضوعات امنیتی مرتبط میان کشورهای منطقه می‌پردازد. همچنین، این که ایران چگونه می‌تواند با بهره‌گیری از فرصت‌ها و مواجهه مدّبرانه با تهدیدها، موقعیت و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود را ارتقا بخشد بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها