بررسی عوامل تبدیل برزیل به یک قدرت نوظهور ‏اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه جهانی شدن اقتصاد در بردارنده فرصت‌ها و چالش‌های عمده برای کشورها و بنگاه‌های اقتصادی است. در واقع جهانی‌شدن اقتصاد با توجه به ماهیت غالب آن در روابط بین‌الملل سرنوشت اقتصادی و سیاسی واحدهای سیاسی را تحت‌ تأثیر قرار داده است. از این‌رو بسیاری از کشورها با درک و شناخت دقیق روند جهانی‌شدن و شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های آن به‌خوبی از شرایط آن در جهت تقویت روند توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی بهره‌برداری کرده و به توسعه اقتصادی دست یافتند. مقاله پیش‌رو، بررسی عوامل تبدیل برزیل به یک قدرت نوظهور اقتصادی را با توجه به توسعه برون‌نگر در عصر جهانی شدن و ظهور کشورهای نوظهور مورد مطالعه قرار می‌دهد. به‌علاوه، این مقاله با عنایت به موضوع مذکور درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش محوری است که: چگونه برزیل در طول بیست سال گذشته توانسته از یک کشور بدهکار و بحران‌زده به یک کشور نوظهور و مؤثر در اقتصاد جهانی تبدیل شود؟
همچنین، باتوجه به متغیرهای پژوهش و برای پردازش مطالب مرتبط با سئوال اصلی و با توجه به رویکرد توسعه برون‌نگر در عصر جهانی شدن و ظهور قدرت‌های نوظهور، این گزاره به عنوان فرضیه‌محوری، مورد سنجش و آزمون قرار می‌گیرد که: برزیل در طول دو دهه گذشته با حمایت‌های بین‌المللی و برنامه‌ریزی اقتصادی و همچنین گام گذاشتن در مسیر دموکراسی، از یک کشور بحران‌زده به کشوری مؤثر و نوظهور در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها