از "ریو" تا "ریو + 20": بررسی مذاکرات و نتایج ‏کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد موسوم به " اجلاس ریو+ 20" که در بهار سال جاری در سطح سران و با حضور قابل توجه نمایندگان دولت‌ها، سازما‌ن‌های بین‌المللی و جوامع مدنی در شهر ریودوژانیرو (برزیل) برگزار شد، نقطه عطف دیگری در فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی و نیز تحولات در روابط بین‌المللی محسوب می‌گردد. در این کنفرانس، چگونگی اجرای "اعلامیه ریو" و "دستور کار 21" مصوب کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد موسوم به "اجلاس سران زمین" یا "اجلاس ریو" طی بیست سال گذشته، میزان تحقق "اهداف توسعه هزاره" مصوب اجلاس هزاره سران در دوازده سال پیش و همچنین سایر نشست‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و راه‌هایی برای مذاکره و همکاری جامعه جهانی به‌منظور رویارویی با چالش‌های مشترک در دهه‌های آینده ترسیم گردید. در رابطه با میزان موفقیت کنفرانس نظرات گوناگونی ابراز می‌شود. اما آنچه مهم است به‌طور کلی مذاکره، آن هم با این وسعت و سطح، مثبت ارزیابی می‌گردد و علاوه‌ بر آن توافقات به عمل‌ آمده در زمینه حفاظت از انواع اکوسیستم‌ها و روی‌آوری به اقتصاد سبز یک تحول مهم در همکاری‌های زیست محیطی بین‌المللی در چارچوب توسعه پایدار به حساب می‌آید. وضعیت جدید ایجاب می‌نماید کلیه دولت‌ها طبق اصل "مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت"، همکاری‌های خود در زمینه بسیج منابع مالی، انتقال فناوری، آموزش و مبادله دانش و تجربیات را گسترش داده و همزمان با تعیین "اهداف توسعه پایدار" برای دوران پس از 2015 (1394)، رویکرد جدی‌تری برای تحقق توسعه پایدار در جهان اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها