روابط ایران و بریتانیا، چالش‌های گذشته و حال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی اُفت‌وخیز روابط ایران و انگلیس در طول تاریخ می‌تواند نکات مثبت و منفی و قوت و ضعف روابط فیمابین را مشخص نموده و چارچوب تحلیلی پویا و مناسبی جهت درک بهتر از روابط و بهره‌گیری از دیپلماسی کارآمد و مؤثر ارائه نماید. در این راستا،  تلاش می‌شود به اختصار روابط ایران با انگلستان در دوره‌های مختلف تاریخی با نگاهی تحلیلی مورد تدقیق و واکاوی قرار گرفته و در انتها راهکارهایی براساس آموزه‌های تاریخی به منظور به کارگیری دیپلماسی مؤثر در روابط دوجانبه با انگلیس ارائه شود. در این مقاله سعی خواهد شد از هرگونه پیش‌داوری خودداری شده و تنها ملاک ارزیابی، مستندات تاریخی و رفتار کشورها باشد. از هم گسستن روابط دو کشور و لزوم اتخاذ تدابیر مؤثر در راستای تأمین حداکثری منافع ملی از دلایل عمده نگارش مطلب حاضر می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها