چالش‌های حقوقی ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به ‏شورای امنیت و قطعنامه‌های تحریمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از نکات محوری در مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر "غیرقانونی بودن" تصمیمات و اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت درخصوص برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان می‌باشد. مقاله حاضر با تمرکز بر اصول و موازین حقوق بین‏الملل خاص و عام، قواعد‌آمره، مقررات خاص اساسنامه آژانس و منشور سازمان‌ ملل و همچنین قواعد حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانه، به اثبات سیاسی ‌بودن اقدامات آژانس و شورای امنیت و انحراف این دو نهاد بین‌المللی از موازین فنی و حقوقی می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها