نقش گروه‌های فشار صهیونیستی در سیاست ‏خارجی خاورمیانه‌ای آمریکا ‏(مطالعه موردی دولت اوباما)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سال 2010، اوباما پس از 16 ماه گذر از دوران ریاست جمهوری، راهبرد امنیت ملی دولت خود را صادر کرد و در آن به ترسیم سیاست‌های آمریکا نسبت به مسائل داخلی و خارجی  پرداخت. از آنجا که بعد از پایان جنگ سرد، خاورمیانه در قلب سیاست خارجی آمریکا قرار دارد بخشی از سند راهبرد امنیت ملی آمریکا با عنوان "پیشبرد صلح،  امنیت و فرصت در خاورمیانه بزرگ‌تر" مربوط به این منطقه است. در این بخش اولین موضوعی که به آن اشاره شده تأمین امنیت رژیم صهیونیستی بوده و از اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک خود نام برده است و در ادامه نیز به مبارزه با گروه‌های مقاومت و مخالفت با مسئله انرژی هسته‌ای ایران تأکید شده که به نوعی تکرار سیاست‌های بوش در منطقه است. سئوال اصلی مقاله این است که باتوجه به شعار تبلیغاتی اوباما تحت عنوان "تغییر"،  چرا وی نتوانست در سیاست خارجی خاورمیانه‌ای آمریکا تغییر ایجاد کند؟ در پاسخ به این سئوال در پی اثبات این فرضیه هستیم که بنیادهای سیاست خارجی آمریکا تقریباً ثابت است و مهم نیست چه فردی مسئولیت سیاست خارجی را در اختیار داشته باشد. این امر به‌ویژه در مورد سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا بیشتر صدق می‌کند. سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا متأثر از گروه‌های فشار طرفدار رژیم صهیونیستی است. بنابراین، سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا و حمایت از اسرائیل یک سیاست دائمی و پایدار است و با تغییر رئیس جمهور تغییر نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها