بررسی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق؛ ‏فعالیت‌ها و دستاوردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق علیه مسلمانان بوسنی به عنوان بزرگ‌ترین جنگ در اروپا پس از جنگ جهانی دوم منجر به ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد. ایجاد این دادگاه موقت که فعالیت آن از سال 1993 آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد پیامدهای مهمی بر حقوق بین‌الملل کیفری داشته است. فعالیت های این دادگاه علاوه بر طرح مفاهیم جدید و توسعه در حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مفاهیمی مانند جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، تجربه‌ای برای تشکیل دادگاه‌های موقت کیفری دیگر و تسریع در شکل‌گیری دیوان بین‌المللی کیفری گردید. این مقاله بر آن است به بررسی چگونگی شکل‌گیری دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، ساختار و اقدامات آن با توجه به اصلاحات اساسنامه و تحولات جدید دادگاه پرداخته و تأثیرات این دادگاه را بر حقوق بین‌الملل کیفری و دیوان بین‌المللی کیفری مورد مطالعه قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها