دیپلماسی فرهنگی و مقابله با پروژه ایران هراسی در منطقه خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ایران‌هراسی از اصطلاحاتی است که به‌طور خاص و ویژه درزمینۀ رابطه ایران و منطقه خاورمیانه و جهان غرب، تداوم‌یافته است. مقابله با این پدیده نیاز به استفاده از ابزارهایی هم­چون دیپلماسی فرهنگی دارد. این مقاله به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که چه­گونه می‌توان از دیپلماسی فرهنگی به‌عنوان ابزاری در راستای مقابله با پروژه ایران‌هراسی در خاورمیانه استفاده نمود؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که  می­توان ضمن شناخت دقیق و همه‌جانبه ابعاد ایران‌هراسی از دیپلماسی فرهنگی به‌مثابه ابزار مستقیم یا غیرمستقیم برای تاثیرگذاری بر نگرش‌ها و افکار عمومی مؤثر بر مؤلفه‌های تصمیم‌سازی دیگر کشورها برای مقابله با ایران‌هراسی به‌خصوص در منطقه خاورمیانه استفاده نمود؛ بنابراین این مقاله باهدف شناخت ابعاد مختلف مقوله ایران‌هراسی، دیپلماسی فرهنگی را به‌مثابه ابزاری برای مقابله با این پدیده به‌خصوص در منطقه خاورمیانه مطرح می‌نماید. مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و از روش‌ تفسیری جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها