آمریکا و برنامه هسته ای کره شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

کره شمالی از سال 1985به فکر بهبود مناسبات با آمریکا از طریق کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بر آمد، اما با خط مشی های متفاوت روسای جمهور آمریکا از حزب جمهوریخواه و دموکرات مواجه شد. جمهوری خواهان آمریکا برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی را نقض قوانین بین ­المللی می ­دانستند و در نتیجه خواستار تنبیه دولت آن کشور بودند، اما دموکرات­ها به دنبال مصالحه برد – برد با آن دولت بودند. کره شمالی در مواجه با این دو سیاست متضاد، به سیاست سخت گیری و تعامل در برنامه هسته ای خود روی آورد و ترکیبی از خط مشی ­های واقعگرا و عملگرا را بروز داد.  سرانجام، در سال 2006 ، با آزمایش سلاح هسته­ ای جامعه بین‌الملل را در برابر عمل انجام شده قرار داد. از آن زمان، برنامه هسته­ ای و موشکی کره شمالی بدون وقفه ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها