عملکرد سازمانهای غیردولتی در امور انسان‌دوستانه: مطالعه موردی بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

چکیده

سمن‌ها در عصر جدید نقشی بی‌بدیل در عرصه بین‌الملل را به عهده گرفته‌اند، به گونه‌ای که بخش مهمی از عملیات را به جای دولت‌هایی انجام می‌دهند که سالیان متمادی بازیگران اصلی و شاید تنها بازیگران عرصه روابط بین‌الملل محسوب می‌شدند. بحران سوریه یکی از این عرصه‌ها است و در نتیجه نقش سمن‌ها برای تأثیرگذاری برجسته می‌گردد. این مقاله در پی تبیین سمن‌ها در بحران سوریه است. از این حیث فرایند اعمال سمن‌ها در سه مرحله کلی پیش از اقدام (مذاکره)، مرحله اقدام (در زمان منازعه) و مرحله پس از منازعه در بحران انسانی سوریه واکاوی شده است. نقش آفرینی در بحرانی که گرچه از منظر مؤلفه‌های مورد تاکید در نظریه سازه انگاری، جای تامل فراوان داشت، اما زود هنگام از وصف داخلی خارج و به سطح بین المللی رهنمون شد. روندی که لاجرم بر نقش و کارکرد نهادهای مورد بحث تاثیر زیادی بر جای گذاشته و به عبارتی حتی کارآمدی آنها را زیر سئوال برده است. همچنین در این بحران برخی از سمن‌ها به عنوان پوشش جریان‌های تروریستی مورد استفاده قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها