بررسی قدرت مدنی ترکیه در آفریقا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای

چکیده

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی ترکیه شکل جدیدی به خود گرفت. به طوری که قدرت نرم در نگاه سیاست­گذاران این کشور، از جمله داووداغلو از اهمیت ویژه­ای برخوردار شد. در همین راستا و با پیشرفت­های اقتصادی ترکیه، اعطای کمکهای توسعه­ای و بشردوستانه به بخش مهمی از اعمال نفوذ این کشور در جهان تبدیل شد. ضمن اینکه نباید از نقش­آفرینی جامعه­ مدنی ترکیه که از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بیش از پیش قدرت یافت، غافل شد. برهمین اساس، این مقاله به دنبال تبیین سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه، براساس نظریه هانس مائول که بر مفهوم نقش سیاست خارجی مدنی تمرکز دارد، است و به بررسی ابزارها، اهداف و چگونگی اعمال قدرت مدنی ترکیه در آفریقا می‌پردازد. سوال اصلی مقاله پیش رو این است که چه عناصری تشکیل دهنده­ قدرت مدنی ترکیه در آفریقا هستند؟ فرضیه این است که ایجاد جامعه­ دموکراتیک همراه با رفاه اقتصادی در داخل و ارائه آن به عنوان یک الگو در کشورهای آفریقایی، در پیش گرفتن سیاست­های چندجانبه­گرایانه و همکاری­جویانه در عرصه بین­الملل و استفاده از ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک، فرهنگی و مذهبی قدرت مدنی ترکیه در آفریقا را شکل می­دهند.

کلیدواژه‌ها