تحرک و پویایی بین‌المللی در دوره ریاست جمهوری روحانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه بجنورد

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف مقاله حاضر ارزیابی گام‌هایی است که دولت حسن روحانی برداشته است تا وضعیت بین‌المللی و منطقه‌ای ایران را تغییر و بهبود بخشد. از این رو، رئیس جمهور منتخب حسن روحانی و کابینه‌اش تأکید کرده‌اند که سیاست خارجی میانه‌رو و سازنده در سراسر دوره مسئولیت دنبال خواهند کرد. سؤال اصلی مقاله این است که عوامل مؤثر بر خروج ایران از انزوای بین‌المللی در دوره روحانی چیست؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که چرخه نخبگان با سرکارآمدن روحانی، رفع تحریم‌ها با حل مسئله هسته‌ای و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی از جمله عوامل مؤثر بر خروج ایران از انزوای بین‌المللی محسوب می‌شوند. در واقع، دولت یازدهم موجب شد تصویر عدم همکاری و دشمنی ایران در نزد غرب و جهان عرب تا حدود زیادی کاهش یابد و با فاصله گرفتن از سبک گزافه‌گویی دیپلماسی، کاهش تنش، کاهش فشار بر برنامه هسته‌ای و کاهش فشار بر اقتصاد ایران از طریق لغو تحریم‌های هسته‌ای، در نهایت خروج ایران از انزوای بین‌المللی تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها