تأثیرات متقابل جهانی شدن و افراطی‌گری بر یکدیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه اسلام و روابط بین‌الملل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی

چکیده

 
در این مقاله، به بررسی تاثیرات متقابل جهانی شدن و افراطی گری بر یکدیگر با تکیه بر مورد جریان سلفی تکفیری پرداخته شده است. در ابتدا، سابقه جریان سلفی بررسی و چهار نوع جریان سلفی شامل: سلفی تبلیغی، سلفی اخوانی، سلفی جهادی و سلفی تکفیری شناسایی و به طور مختصر هر یک از این انواع سلفی گری توضیح داده شد. در بررسی سلفی تکفیری به سابقه جریان تکفیر در اسلام اشاره و چهار جریان تکفیری شامل: خوارج، وهابیت، طالبان - القاعده، داعش و جریان تکفیری اخیر شناسایی می‌گردد. در بخش بعدی مقاله، ابتدا مفهوم جهانی شدن و تعریف و ابعاد مختلف آن مطالعه و سپس آثار متقابل جهانی شدن و جریان‌های تکفیری بر یکدیگر بررسی می‌شود. سرعت تغییرات، ایجاد اضطراب، احساس تهاجم فرهنگی، ایجاد نزاع هویتی، اسلام ستیزی از جمله آثار منفی جهانی شدن در راستای توسعه افراطی گری بوده که موجب رشد جریان‌های افراطی و تکفیری شده و از سوی دیگر رشد جریان تکفیری نیز دارای آثاری مانند افزایش اسلام هراسی و اسلام ستیزی؛ تقویت نرم‌های جهانی شدن، تقویت ملی گرایی و بومی‌گرایی و تضعیف مرزهای سیاسی و ... بوده است. در پایان، برخی راه حل‌ها برای مقابله با افراطی گری و تکفیرگرایی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها