تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص پدیدۀ تغییرات آب‌وهوایی (2008-2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده روابط بین الملل

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

 تغییرات آب‌وهوایی به‌عنوان پدیده‌ای زیست‌محیطی، جنبه‌های گوناگون زندگی بشر را تحت‌تأثیر قرار داده و دارای آثار نامطلوبی بر حقوق بشر است. این پدیده به دلیل آسیب‌های فراوانی که دارد انواع مختلف حقوق بشر را از جمله حق بر حیات، حق بر سلامت، حق بر دسترسی به آب سالم، حق بر غذا، حق بر مسکن مناسب، حق آزادی ملت‌ها در تعیین سرنوشت، حق بر توسعه و حقوق افراد آسیب‌پذیر از جمله افراد مسن، زنان، کودکان، مهاجران، معلولین و مردمان بومی را تهدید می‌نماید. شورای حقوق بشر ملل متحد با وقوف به این مسئله، ارتباط میان تأثیرات تغییرات آب‌وهوایی و حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده است و اقداماتی در این زمینه به عمل‌آورده است. در این پژوهش سعی بر این است تا عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص ارتباط میان تغییرات آب‌وهوایی و حقوق بشر با توجه ‌به اسناد شورای حقوق بشر، بررسی و تحلیل شود و به این پرسش پاسخ دهد که عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص موضوع یاد شده در میان‌سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ چگونه قابل‌تحلیل است.

کلیدواژه‌ها