شکل‌گیری معمای امنیت با رشد رقابت تسلیحاتی در آسیا ـ پاسفیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس حوزه شرق آسیا و اقیانوسیه

چکیده

منطقه آسیا- پاسفیک با توجه به حجم بالای واردات تسلیحات، افزایش هزینه‌های نظامی و مدرن سازی نیروی نظامی و دریایی کشورهای منطقه، به سمت شکل‌گیری معمای امنیتی در حرکت است. تحولات اقتصادی و نظامی همراه با رقابت استراتژیک در آسیا- پاسفیک باعث بی‌ثباتی و ناپایداری در آینده نزدیک در این منطقه خواهد شد. در این حالت کشورهای منطقه به دنبال افزایش امنیت از طریق ائتلاف یا افزایش توان نظامی خود برای مقابله با تهدیدها و بی‌ثباتی در منطقه برمی‌آیند، همان چیزی که رئالیست‌ها از آن به عنوان معمای امنیت یاد می‌کنند. همه این موارد در حال حاضر در آسیا- پاسفیک در حال وقوع است. بر این اساس، مقاله به دنبال بررسی این موضوع می‌باشد که آیا افزایش هزینه‌های نظامی و رشد واردات تسلیحات در این منطقه همراه با اختلافات ارضی و عدم وجود سازوکار مشخص برای حل اختلافات و نبود یکپارچگی امنیتی در بین کشورهای منطقه پتانسیل شکل‌گیری معمای امنیت و درگیری را با توجه به حضور قدرت‌های مهم اقتصادی و نظامی همچون آمریکا، چین و ژاپن در آینده نزدیک خواهد داشت؟
 

کلیدواژه‌ها