جهانی شدن و آثار آن بر مهاجرت نیروی کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی(ره)

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مهاجرت به‌عنوان یک واقعه­ مکان محور جمعیتی و متنوع، امری غیرقابل­انکار است. بااین‌حال، بسیاری از پژوهشگران این حوزه بر این باور هستند که مهاجرت نیروی کار مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین نوع مهاجرت را شکل می­دهد. با ایجاد تحولات جدید در سایه­ جهانی­شدن جای تردیدی وجود ندارد که جهانی­شدن به عنوان میراثی از تمدن بشری در دوره­های جدید، باعث همپیوندی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تمام جوامع شده است و اثراتی دوگانه بر مهاجرت نیروی کار داشته است. لذا سؤالی اساسی که مطرح می‌شود این است که جهانی‌شدن اقتصاد چه تأثیری بر مهاجرت نیروی کار داشته است؟ در پاسخ به سؤال اصلی فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار دارد که تغییر در مناطق مقصد و مبدأ مهاجرت، تغییر در تقاضای نیروی کار و ایجاد گرایش‌های متناقض در تقاضای نیروی کار از مهم‌ترین تأثیرات جهانی‌شدن اقتصاد بر مهاجرت نیروی کار است. پررنگ بودن نقش تحولات اقتصادی در مهاجرت نیروی کار ماهر و غیر ماهر از یک سو و به چالش کشیدن تغییر در مبدأ و مقصد مهاجرت و تغییر در تقاضا برای نیروی کار ماهر و نیمه ماهر از مهم‌ترین مسائلی است که باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تمرکز بسیاری از مکاتب و اندیشمندان به این روند، پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تأثیر جهانی­شدن اقتصاد بر مهاجرت نیروی ­کار بپردازد.

کلیدواژه‌ها