بررسی مقایسه ای سیاست خارجی دولت های دمکرات و جمهوریخواه آمریکا در قبال ایران (2001-2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

مسئله ایران در سیاست خارجی آمریکا، تابع دستور کار کلانی است که به‌ صورت فرادولتی و توسط ساختار‌های نهادی این کشور تبیین شده است. راهبرد مهار ایران و کاهش نفوذ آن در منطقه غرب آسیا و یا تلاش برای فروپاشی آن به یکی از اولویت‌‌های اصلی در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. دولت‌های مختلف آمریکا به‌طور معمول در مواجهه با ایران از گزینه‌‌های متعدد موجود در جعبه ‌ابزار سیاست خارجی ایالات متحده از جمله تحریم‌های اقتصادی، انزوای سیاسی و تهدید نظامی استفاده کرده‌اند. ایالات متحده برنامه موشک‌های بالستیک، حمایت مالی و تسلیحاتی ایران از گروه‌‌های نیابتی در منطقه و برنامه هسته‌‌ای ایران را تهدیدی آشکار برای منافع امریکا و متحدانش می‌‌داند و براساس این برداشت، سیاست‌های خود را در برابر ایران تنظیم می‌کند. سوال محوری ما عبارت از اینست که وجوه اشتراک سیاست های آمریکا در قبال ایران در ادوار ریاست جمهوری جمهوری خواهان و دمکرات ها  طی سال های 2001-2020 چه بوده است؟  فرضیه ما بر این گزاره استوار است که  تفاوتی میان جمهوری خواهان و دمکرات ها در سیاست کلان امریکا در رویکرد مقابله با ایران وجود نداشته و وجه مشترک اصلی سیاست آمریکا دراین دوره، تلاش برای مقابله،  مهار و یا فروپاشی  نظام سیاسی  جمهوری اسلامی ایران  بوده است. روش پژوهش، تحلیل محتوای اسناد است که با تکیه بر اسناد، گزارش ها و دیدگاه های صاحب نظران، رویکرد سیاست خارجی امریکا تحلیل می گردد.

کلیدواژه‌ها