نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیا- پاسفیک شکل‌گیری معمای امنیت با رشد رقابت تسلیحاتی در آسیا ـ پاسفیک [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 93-120]
 • آمریکا الگوی مداخلات سیاسی ـ نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج‌فارس [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 7-41]
 • آمریکا مناسبات راهبردی جدید چین و پاکستان و تأثیر آن بر نظم منطقه‌ای جنوب آسیا [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 43-64]
 • آمریکا شکل‌گیری معمای امنیت با رشد رقابت تسلیحاتی در آسیا ـ پاسفیک [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 93-120]

ا

 • احزاب همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست اروپا با روسیه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 105-136]
 • اروپا همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست اروپا با روسیه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 105-136]
 • استارت 2 «استارت 2»؛ از معامله تا مقابله قدرت‌ها: تعاملات نوین استراتژیک ایالات متحده و روسیه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 117-145]
 • اصل حاکمیت ملی دکترین مسئولیت حمایت: ارتقاء حقوق‌بشر یا تئوری جنگ عادلانه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 6-29]
 • اعتمادسازی راهبرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایران (1384-1368)؛ درس‌هایی برای آینده [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 163-191]
 • افراطی‌گری مطالعه جریان‌های افراطی‌گری اسلامی: مطالعه موردی داعش [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 61-83]
 • افکار عمومی تأثیر عوامل ادراکی ـ روانی بر سیاست خارجی چین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 151-186]
 • اقتصاد جهانی شدن و آثار آن بر مهاجرت نیروی کار [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 137-162]
 • اقتصاد سیاسی منشور بین‌المللی انرژی: فرصتی برای دیپلماسی انرژی ایران [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 147-172]
 • اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 85-113]
 • الگویِ سیستمیک روابط بین‌الملل بررسی جهت‌گیری تجدیدنظرطلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1392-1384) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 121-150]
 • امنیت بررسی مقایسه‌ای گفتمان‌های سیاست خارجی دولت دهم و یازدهم و تأثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 7-35]
 • امنیت منطقه‌ای بررسی مقایسه‌ای گفتمان‌های سیاست خارجی دولت دهم و یازدهم و تأثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 7-35]
 • اناگرام شخصیت‌شناسی رهبران و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • انرژی منشور بین‌المللی انرژی: فرصتی برای دیپلماسی انرژی ایران [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 147-172]
 • انرژی اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 85-113]
 • انقلاب شیل بررسی اثربخشی راهبردهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در واکنش به انقلاب شیل [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 41-64]
 • اوپک بررسی اثربخشی راهبردهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در واکنش به انقلاب شیل [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 41-64]
 • ایالات متحده «استارت 2»؛ از معامله تا مقابله قدرت‌ها: تعاملات نوین استراتژیک ایالات متحده و روسیه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 117-145]
 • ایران اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 85-113]
 • ایران الگوی مداخلات سیاسی ـ نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج‌فارس [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 7-41]

ب

 • بحران اوکراین همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست اروپا با روسیه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 105-136]
 • بحران‌ها بررسی رویکرد و جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران‌های جهان عرب [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 37-59]

پ

 • پاکستان مناسبات راهبردی جدید چین و پاکستان و تأثیر آن بر نظم منطقه‌ای جنوب آسیا [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 43-64]
 • پوپولیسم همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست اروپا با روسیه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 105-136]
 • پیمان‌نامه منشور انرژی منشور بین‌المللی انرژی: فرصتی برای دیپلماسی انرژی ایران [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 147-172]

ت

 • تئوری جنگ عادلانه دکترین مسئولیت حمایت: ارتقاء حقوق‌بشر یا تئوری جنگ عادلانه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 6-29]
 • تثبیت بازدارندگی «استارت 2»؛ از معامله تا مقابله قدرت‌ها: تعاملات نوین استراتژیک ایالات متحده و روسیه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 117-145]
 • تجارت اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 85-113]
 • تجدید‌نظر‌طلبی بررسی جهت‌گیری تجدیدنظرطلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1392-1384) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 121-150]
 • تحدید حدود بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-91]
 • ترکیه اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 85-113]
 • تصمیم‌گیری شخصیت‌شناسی رهبران و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • تعهد به همکاری بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-91]
 • تفسیر ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 115-139]
 • تنش‌زدایی راهبرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایران (1384-1368)؛ درس‌هایی برای آینده [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 163-191]
 • توسعه مشترک بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-91]

ج

 • جمهوری اسلامی ایران بررسی رویکرد و جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران‌های جهان عرب [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 37-59]
 • جنایات بین‌المللی بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت‌ها به عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 77-103]
 • جهان‌بینی رهبران تأثیر عوامل ادراکی ـ روانی بر سیاست خارجی چین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 151-186]
 • جهان عرب بررسی رویکرد و جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران‌های جهان عرب [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 37-59]
 • جهانی‌شدن جهانی شدن و آثار آن بر مهاجرت نیروی کار [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 137-162]
 • جهت‌گیری سیاسی بررسی رویکرد و جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران‌های جهان عرب [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 37-59]

چ

 • چین مناسبات راهبردی جدید چین و پاکستان و تأثیر آن بر نظم منطقه‌ای جنوب آسیا [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 43-64]

ح

 • حاکمیت بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-91]
 • حق آزادی بیان حق آزادی بیان و مسئولیت بین‌المللی کشورها در قبال آن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 65-92]
 • حقوق بشر شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری‌های مسلحانه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 141-165]
 • حقوق بشر دکترین مسئولیت حمایت: ارتقاء حقوق‌بشر یا تئوری جنگ عادلانه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 6-29]
 • حقوق بشر قطعنامه "جهان علیه خشنونت و افراط‌‌گرایی": از نظریه تا عمل [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 31-75]
 • حقوق بشردوستانه شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری‌های مسلحانه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 141-165]
 • حقوق عرفی بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت‌ها به عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 77-103]
 • حقوق کودک شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری‌های مسلحانه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 141-165]
 • حمله نظامی قطعنامه "جهان علیه خشنونت و افراط‌‌گرایی": از نظریه تا عمل [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 31-75]

خ

 • خلیج فارس الگوی مداخلات سیاسی ـ نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج‌فارس [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 7-41]

د

 • داعش مطالعه جریان‌های افراطی‌گری اسلامی: مطالعه موردی داعش [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 61-83]
 • درگیری‌های مسلحانه شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری‌های مسلحانه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 141-165]
 • دکترین حاشیه مجاز تفسیر ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 115-139]
 • دکترین مسئولیت حمایت دکترین مسئولیت حمایت: ارتقاء حقوق‌بشر یا تئوری جنگ عادلانه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 6-29]
 • دولت ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 115-139]
 • دولت خاتمی راهبرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایران (1384-1368)؛ درس‌هایی برای آینده [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 163-191]
 • دولت هاشمی راهبرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایران (1384-1368)؛ درس‌هایی برای آینده [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 163-191]
 • دیپلماسی راهبرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایران (1384-1368)؛ درس‌هایی برای آینده [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 163-191]
 • دیپلماسی انرژی منشور بین‌المللی انرژی: فرصتی برای دیپلماسی انرژی ایران [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 147-172]
 • دیوان اروپایی حقوق بشر ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 115-139]
 • دیوان بین‌المللی کیفری بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت‌ها به عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 77-103]

ر

 • راهبرد حفظ سهم بازار بررسی اثربخشی راهبردهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در واکنش به انقلاب شیل [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 41-64]
 • راهبرد حفظ قیمت بررسی اثربخشی راهبردهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در واکنش به انقلاب شیل [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 41-64]
 • رژیم حقوقی بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-91]
 • رقابت تسلیحاتی شکل‌گیری معمای امنیت با رشد رقابت تسلیحاتی در آسیا ـ پاسفیک [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 93-120]
 • روابط بین‌الملل منشور بین‌المللی انرژی: فرصتی برای دیپلماسی انرژی ایران [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 147-172]
 • روانشناسی شناختی شخصیت‌شناسی رهبران و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • روسیه «استارت 2»؛ از معامله تا مقابله قدرت‌ها: تعاملات نوین استراتژیک ایالات متحده و روسیه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 117-145]
 • روسیه همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست اروپا با روسیه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 105-136]

ژ

 • ژنوم ژئوپلیتیک بررسی رابطه میان ژنگان و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]

س

 • سران دولت‌ها بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت‌ها به عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 77-103]
 • سیاست بازگشت به آسیا شکل‌گیری معمای امنیت با رشد رقابت تسلیحاتی در آسیا ـ پاسفیک [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 93-120]
 • سیاست خارجی شخصیت‌شناسی رهبران و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • سیاست خارجی بررسی رابطه میان ژنگان و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]
 • سیاست خارجی بررسی مقایسه‌ای گفتمان‌های سیاست خارجی دولت دهم و یازدهم و تأثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 7-35]
 • سیاست خارجی بررسی رویکرد و جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران‌های جهان عرب [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 37-59]
 • سیاست خارجی اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 85-113]
 • سیاست خارجی تأثیر عوامل ادراکی ـ روانی بر سیاست خارجی چین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 151-186]
 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بررسی جهت‌گیری تجدیدنظرطلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1392-1384) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 121-150]
 • سیاست‌گذاری قطعنامه "جهان علیه خشنونت و افراط‌‌گرایی": از نظریه تا عمل [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 31-75]

ش

 • شخصیت‌شناسی رهبران شخصیت‌شناسی رهبران و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری‌های مسلحانه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 141-165]
 • شوروی الگوی مداخلات سیاسی ـ نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج‌فارس [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 7-41]

ص

 • صلح و امنیت بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری‌های مسلحانه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 141-165]

ع

 • عراق الگوی مداخلات سیاسی ـ نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج‌فارس [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 7-41]
 • عربستان سعودی بررسی رابطه میان ژنگان و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]
 • عربستان سعودی مطالعه جریان‌های افراطی‌گری اسلامی: مطالعه موردی داعش [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 61-83]

ف

 • فرهنگ استراتژیک تأثیر عوامل ادراکی ـ روانی بر سیاست خارجی چین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 151-186]
 • فرهنگ کنفوسیوس تأثیر عوامل ادراکی ـ روانی بر سیاست خارجی چین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 151-186]

ق

ک

 • کد ژئوپلیتیک بررسی رابطه میان ژنگان و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]
 • کشورهای توسعه‌یافته جهانی شدن و آثار آن بر مهاجرت نیروی کار [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 137-162]
 • کمیسیون حقوق بین‌الملل بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-91]
 • کنوانسیون حقوق دریاها بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-91]
 • کویت الگوی مداخلات سیاسی ـ نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج‌فارس [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 7-41]

گ

 • گفتمان بررسی مقایسه‌ای گفتمان‌های سیاست خارجی دولت دهم و یازدهم و تأثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 7-35]
 • گفتمان سیاست ‌خارجی بررسی مقایسه‌ای گفتمان‌های سیاست خارجی دولت دهم و یازدهم و تأثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 7-35]

م

 • ماهیت حقوقی ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 115-139]
 • محاکم بین‌المللی بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-91]
 • محمود احمدی‌نژاد بررسی جهت‌گیری تجدیدنظرطلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1392-1384) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 121-150]
 • مداخله بشردوستانه دکترین مسئولیت حمایت: ارتقاء حقوق‌بشر یا تئوری جنگ عادلانه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 6-29]
 • مرزهای دریایی بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-91]
 • مسئولیت بین‌المللی کشورها حق آزادی بیان و مسئولیت بین‌المللی کشورها در قبال آن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 65-92]
 • مسئولیت کیفری بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت‌ها به عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 77-103]
 • مصونیت بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت‌ها به عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 77-103]
 • معاهدات بین‌المللی حق آزادی بیان و مسئولیت بین‌المللی کشورها در قبال آن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 65-92]
 • معمای امنیت شکل‌گیری معمای امنیت با رشد رقابت تسلیحاتی در آسیا ـ پاسفیک [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 93-120]
 • منابع مشترک نفت و گاز بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-91]
 • مناسبات راهبردی مناسبات راهبردی جدید چین و پاکستان و تأثیر آن بر نظم منطقه‌ای جنوب آسیا [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 43-64]
 • منافع ملی بررسی رابطه میان ژنگان و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]
 • منشور اروپایی انرژی منشور بین‌المللی انرژی: فرصتی برای دیپلماسی انرژی ایران [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 147-172]
 • منشور انرژی منشور بین‌المللی انرژی: فرصتی برای دیپلماسی انرژی ایران [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 147-172]
 • منشور بین‌المللی انرژی منشور بین‌المللی انرژی: فرصتی برای دیپلماسی انرژی ایران [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 147-172]
 • مهاجرت جهانی شدن و آثار آن بر مهاجرت نیروی کار [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 137-162]
 • موازنه قدرت «استارت 2»؛ از معامله تا مقابله قدرت‌ها: تعاملات نوین استراتژیک ایالات متحده و روسیه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 117-145]
 • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ‌ـ ‌سیاسی حق آزادی بیان و مسئولیت بین‌المللی کشورها در قبال آن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 65-92]

ن

و

 • وهابیت مطالعه جریان‌های افراطی‌گری اسلامی: مطالعه موردی داعش [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 61-83]

ه

 • همزیستی مسالمت‌آمیز راهبرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایران (1384-1368)؛ درس‌هایی برای آینده [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 163-191]
 • هند مناسبات راهبردی جدید چین و پاکستان و تأثیر آن بر نظم منطقه‌ای جنوب آسیا [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 43-64]

ی

 • یکسان‌سازی بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-91]