نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرمان‌گرایی گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-39]
 • آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پیامدهای سیاسی ـ حقوقی رژیم چندجانبه‌گرایی هسته‌ای: موضع ایران [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 421-433]
 • آسیای جنوب شرقی تحول در منطقه‌گرایی و ارزیابی جایگاه اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 501-520]
 • آسیای مرکزی بررسی چالش‌های هیدروپلتیک منابع آب در منطقه ژئوپلتیک آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 347-381]
 • آیت‌الله‌خامنه‌ای بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌خامنه‌ای 1388-1368 [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 41-69]

ا

 • اتحادیه آ.سه.‌آن تحول در منطقه‌گرایی و ارزیابی جایگاه اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 501-520]
 • اتحادیه اروپا تأثیرپذیری سیاست خارجی ترکیه از روند اروپایی‌شدن [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 591-610]
 • اتحادیه اروپایی ایران و لابی‌گری در اتحادیه اروپایی: ظرفیت‌ها و سازوکارها [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 703-728]
 • اروپایی‌شدن تأثیرپذیری سیاست خارجی ترکیه از روند اروپایی‌شدن [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 591-610]
 • اصل حاکمیت محدودیت‌ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 677-701]
 • اضطرار آثار معاذیر اضطرار و ضرورت در مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 317-346]
 • اعتدال گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-39]
 • امنیت بررسی تأثیر زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث بر بحران امنیتی عراق [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 265-291]
 • امنیت انرژی معادلات قدرت در محیط امنیتی قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 149-172]
 • امنیت انرژی منابع غیرمتعارف انرژی و جایگاه خلیج فارس در سیاست امنیت انرژی ایالات متحده [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 173-198]
 • ان.‌پی.‌تی پیامدهای سیاسی ـ حقوقی رژیم چندجانبه‌گرایی هسته‌ای: موضع ایران [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 421-433]
 • انتخابات پارلمانی بررسی اثرات انتخابات پارلمانی عراق در فرایند دولت و ملت سازی: مطالعه موردی انتخابات 2014 [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 293-316]
 • انتخابات پارلمانی بررسی تحولات سیاسی عراق در پرتو سیاست خارجی ایران، ترکیه و عربستان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 477-499]
 • ایالات‌متحده آمریکا و سلفی گری در خاورمیانه؛ از قدرت سخت تا بینش هوشمند [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 521-549]
 • ایالات متحده منابع غیرمتعارف انرژی و جایگاه خلیج فارس در سیاست امنیت انرژی ایالات متحده [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 173-198]
 • ایران بررسی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران: دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 99-125]
 • ایران پیامدهای سیاسی ـ حقوقی رژیم چندجانبه‌گرایی هسته‌ای: موضع ایران [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 421-433]
 • ایران بررسی تحولات سیاسی عراق در پرتو سیاست خارجی ایران، ترکیه و عربستان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 477-499]
 • ایران ایران و لابی‌گری در اتحادیه اروپایی: ظرفیت‌ها و سازوکارها [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 703-728]

ب

 • بازیگران غیردولتی بررسی تأثیر زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث بر بحران امنیتی عراق [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 265-291]
 • بازیگران غیردولتی ایران و لابی‌گری در اتحادیه اروپایی: ظرفیت‌ها و سازوکارها [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 703-728]
 • بحران بررسی تأثیر زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث بر بحران امنیتی عراق [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 265-291]
 • بحران اوکراین بیشینه‌سازی قدرت روسیه درقبال بحران اوکراین [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-577]
 • بحران سوریه راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 631-655]
 • بحرین حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه: مطالعه موردی بحرین [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 611-630]
 • برداشت از نقش ملی سیاست‌های جدید ترکیه در خاورمیانه‌ [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 127-148]

ت

 • ترکیه سیاست‌های جدید ترکیه در خاورمیانه‌ [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 127-148]
 • ترکیه بررسی تحولات سیاسی عراق در پرتو سیاست خارجی ایران، ترکیه و عربستان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 477-499]
 • ترکیه تأثیرپذیری سیاست خارجی ترکیه از روند اروپایی‌شدن [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 591-610]
 • ترکیه حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه: مطالعه موردی بحرین [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 611-630]
 • تعامل ‌سازنده گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-39]
 • تهدید بررسی تأثیر زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث بر بحران امنیتی عراق [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 265-291]
 • تهدیدات امنیتی معادلات قدرت در محیط امنیتی قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 149-172]
 • توازن گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-39]
 • توسعه نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 237-263]

ج

 • جامعه منطقه‌ای تحول در منطقه‌گرایی و ارزیابی جایگاه اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 501-520]
 • جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری بررسی تأثیر زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث بر بحران امنیتی عراق [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 265-291]
 • جمعیت مهاجرت مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه از سال 2000 تا 2014: فرصت یا تهدید؟ [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 657-675]
 • جمهوری اسلامی نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 237-263]
 • جمهوری اسلامی ایران راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 631-655]

چ

 • چالش‌های مدیریتی بررسی چالش‌های هیدروپلتیک منابع آب در منطقه ژئوپلتیک آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 347-381]
 • چندجانبه‌گرایی گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-39]

ح

 • حزب بعث بررسی تأثیر زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث بر بحران امنیتی عراق [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 265-291]
 • حزب عدالت و توسعه سیاست‌های جدید ترکیه در خاورمیانه‌ [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 127-148]
 • حزب عدالت و توسعه تأثیر معمای هویت حزب عدالت و توسعه بر سیاست خارجی ترکیه در قبال قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 445-475]
 • حزب عدالت و توسعه حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه: مطالعه موردی بحرین [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 611-630]

خ

 • خاورمیانه سیاست‌های جدید ترکیه در خاورمیانه‌ [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 127-148]
 • خاورمیانه آمریکا و سلفی گری در خاورمیانه؛ از قدرت سخت تا بینش هوشمند [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 521-549]
 • خاورمیانه حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه: مطالعه موردی بحرین [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 611-630]
 • خلع سلاح محدودیت‌ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 677-701]
 • خلیج فارس منابع غیرمتعارف انرژی و جایگاه خلیج فارس در سیاست امنیت انرژی ایالات متحده [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 173-198]

د

 • دموکراسی بررسی اثرات انتخابات پارلمانی عراق در فرایند دولت و ملت سازی: مطالعه موردی انتخابات 2014 [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 293-316]
 • دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بررسی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران: دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 99-125]
 • دوران ریاست جمهوری خاتمی بررسی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران: دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 99-125]
 • دولت ملت‌سازی بررسی اثرات انتخابات پارلمانی عراق در فرایند دولت و ملت سازی: مطالعه موردی انتخابات 2014 [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 293-316]
 • دیپلماسی انرژی بررسی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران: دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 99-125]
 • دیپلماسی رسمی بایسته‌ها در مدل ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 213-236]
 • دیپلماسی شهروندی بایسته‌ها در مدل ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 213-236]
 • دیپلماسی عمومی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسلمانان انگلیس (1392-1384) [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 71-98]
 • دیپلماسی مسیر دوم بایسته‌ها در مدل ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 213-236]

ر

 • رئالیسم نئوکلاسیک منابع غیرمتعارف انرژی و جایگاه خلیج فارس در سیاست امنیت انرژی ایالات متحده [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 173-198]
 • رئالیسم نوکلاسیک نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 237-263]
 • راهبردهای امنیتی معادلات قدرت در محیط امنیتی قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 149-172]
 • رایپسمن نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 237-263]
 • رایزنی فرهنگی ایران در انگلستان دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسلمانان انگلیس (1392-1384) [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 71-98]
 • رژیم چندجانبه‌گرایی هسته‌ای پیامدهای سیاسی ـ حقوقی رژیم چندجانبه‌گرایی هسته‌ای: موضع ایران [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 421-433]
 • رودهای مرزی بررسی چالش‌های هیدروپلتیک منابع آب در منطقه ژئوپلتیک آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 347-381]

ژ

 • ژئوپلیتیک بیشینه‌سازی قدرت روسیه درقبال بحران اوکراین [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-577]
 • ژئوپلیتیک راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 631-655]

س

 • سازه‌انگاری تأثیر معمای هویت حزب عدالت و توسعه بر سیاست خارجی ترکیه در قبال قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 445-475]
 • سازه‌انگاری حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه: مطالعه موردی بحرین [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 611-630]
 • سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسلمانان انگلیس (1392-1384) [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 71-98]
 • سلفی‌گری آمریکا و سلفی گری در خاورمیانه؛ از قدرت سخت تا بینش هوشمند [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 521-549]
 • سمت‌گیری بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌خامنه‌ای 1388-1368 [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 41-69]
 • سوریه تأثیرپذیری سیاست خارجی ترکیه از روند اروپایی‌شدن [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 591-610]
 • سیاست خارجی بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌خامنه‌ای 1388-1368 [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 41-69]
 • سیاست خارجی بایسته‌ها در مدل ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 213-236]
 • سیاست خارجی نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 237-263]
 • سیاست خارجی بررسی تحولات سیاسی عراق در پرتو سیاست خارجی ایران، ترکیه و عربستان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 477-499]
 • سیاست خارجی آمریکا و سلفی گری در خاورمیانه؛ از قدرت سخت تا بینش هوشمند [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 521-549]
 • سیاست خارجی تأثیرپذیری سیاست خارجی ترکیه از روند اروپایی‌شدن [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 591-610]
 • سیاست خارجی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 631-655]
 • سیاست خارجی ترکیه تأثیر معمای هویت حزب عدالت و توسعه بر سیاست خارجی ترکیه در قبال قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 445-475]
 • سیاست‌‌گذاری فرهنگی تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 383-403]

ض

 • ضرورت آثار معاذیر اضطرار و ضرورت در مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 317-346]

ط

 • طبقه متوسط جدید نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 237-263]

ع

 • عراق بررسی اثرات انتخابات پارلمانی عراق در فرایند دولت و ملت سازی: مطالعه موردی انتخابات 2014 [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 293-316]
 • عراق بررسی تحولات سیاسی عراق در پرتو سیاست خارجی ایران، ترکیه و عربستان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 477-499]
 • عربستان بررسی تحولات سیاسی عراق در پرتو سیاست خارجی ایران، ترکیه و عربستان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 477-499]
 • عربستان سعودی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 631-655]
 • عقلانیت گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-39]

غ

 • غیریت بررسی تأثیر زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث بر بحران امنیتی عراق [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 265-291]

ف

 • فرار مغزها مهاجرت مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه از سال 2000 تا 2014: فرصت یا تهدید؟ [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 657-675]
 • فرانسه تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 383-403]
 • فرانسه مهاجرت مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه از سال 2000 تا 2014: فرصت یا تهدید؟ [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 657-675]
 • فرهنگ تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 383-403]

ق

 • قدرت بزرگ بیشینه‌سازی قدرت روسیه درقبال بحران اوکراین [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-577]
 • قدرت نرم تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 383-403]
 • قدرت‌های فرامنطقه‌ای معادلات قدرت در محیط امنیتی قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 149-172]
 • قدرت‌های منطقه‌ای معادلات قدرت در محیط امنیتی قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 149-172]
 • قفقاز تأثیر معمای هویت حزب عدالت و توسعه بر سیاست خارجی ترکیه در قبال قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 445-475]
 • قفقاز جنوبی معادلات قدرت در محیط امنیتی قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 149-172]
 • قوه قاهره (فورس ماژور) آثار معاذیر اضطرار و ضرورت در مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 317-346]

ک

 • کشورهای شمال آفریقا مهاجرت مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه از سال 2000 تا 2014: فرصت یا تهدید؟ [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 657-675]
 • کنترل تسلیحات محدودیت‌ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 677-701]
 • کنوانسیون منع اشاعه هسته‌ای محدودیت‌ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 677-701]
 • کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی محدودیت‌ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 677-701]

گ

 • گفتارها بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌خامنه‌ای 1388-1368 [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 41-69]
 • گفتمان گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-39]

ل

 • لابی‌گری ایران و لابی‌گری در اتحادیه اروپایی: ظرفیت‌ها و سازوکارها [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 703-728]

م

 • مجمع جهانی اسلامی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسلمانان انگلیس (1392-1384) [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 71-98]
 • محیط امنیتی معادلات قدرت در محیط امنیتی قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 149-172]
 • مرکز اسلامی لندن دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسلمانان انگلیس (1392-1384) [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 71-98]
 • مسئولیت بین‌‌المللی آثار معاذیر اضطرار و ضرورت در مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 317-346]
 • مسلمانان انگلیس دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسلمانان انگلیس (1392-1384) [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 71-98]
 • معاذیر رافع مسئولیت آثار معاذیر اضطرار و ضرورت در مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 317-346]
 • مفاهمه ایران و لابی‌گری در اتحادیه اروپایی: ظرفیت‌ها و سازوکارها [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 703-728]
 • منطقه‌گرایی کلاسیک تحول در منطقه‌گرایی و ارزیابی جایگاه اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 501-520]
 • منطقه‌گرایی نوین تحول در منطقه‌گرایی و ارزیابی جایگاه اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 501-520]
 • مهاجرپذیری مهاجرت مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه از سال 2000 تا 2014: فرصت یا تهدید؟ [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 657-675]
 • مهاجرت مهاجرت مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه از سال 2000 تا 2014: فرصت یا تهدید؟ [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 657-675]
 • موازنه قوا راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 631-655]

ن

 • نئواوراسیاگرایی بیشینه‌سازی قدرت روسیه درقبال بحران اوکراین [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-577]
 • نفت و گاز شیل منابع غیرمتعارف انرژی و جایگاه خلیج فارس در سیاست امنیت انرژی ایالات متحده [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 173-198]
 • نوشتارها بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌خامنه‌ای 1388-1368 [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 41-69]

و

 • واقع‌بینی گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-39]
 • وبر نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 237-263]

ه

 • هژمونی منطقه‌ای بیشینه‌سازی قدرت روسیه درقبال بحران اوکراین [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-577]
 • هویت بررسی تأثیر زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث بر بحران امنیتی عراق [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 265-291]
 • هویت تأثیر معمای هویت حزب عدالت و توسعه بر سیاست خارجی ترکیه در قبال قفقاز جنوبی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 445-475]
 • هویت آمریکا و سلفی گری در خاورمیانه؛ از قدرت سخت تا بینش هوشمند [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 521-549]
 • هیدروپلتیک مرز بررسی چالش‌های هیدروپلتیک منابع آب در منطقه ژئوپلتیک آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 2، 1393، صفحه 347-381]