دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 118، تیر 1395، صفحه 1-198 
3. مطالعه جریان‌های افراطی‌گری اسلامی: مطالعه موردی داعش

صفحه 61-83

مجیدرضا مؤمنی؛ بنفشه رستمی؛ آزاده رحیمی لهی


5. ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر

صفحه 115-139

مریم احمدی‌نژاد؛ یاسر امین‌الرعایا