دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 113، بهار 1394، صفحه 1-200 
1. جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم

صفحه 7-52

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مرتضی دامن پاک جامی


3. جایگاه یمن در سیاست خارجی عربستان سعودی

صفحه 75-96

حمید سرادار؛ میرهادی موسوی قرالری


5. بحران سوریه: بررسی انگیزه ها، مواضع و آینده کردها

صفحه 123-150

علی باقری دولت آبادی؛ سیروان رحیمی دهگلان