حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ‏بین‌المللی و غیربین‌المللی: تفاوت‌ها و اشتراکات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هرچند رویکرد کلی جامعه بشری بویژه در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، همواره محدودسازی توسل به جنگ در روابط بین‌الملل بوده است لیکن حقیقت زنده و موجود در این عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش‌ها و واکنش‌های روابط بین‌المللی است و همین امر سبب شده است تا نویسندگان و محققان حقوق بین‌الملل همچنان به اهمیت حقوق جنگ و لزوم تدوین و توسعه آن همت گمارند. با این هدف که در ایام جنگ و در درون آتش این پدیده خانمانسوز، چه قواعد (و یا حداقل قواعدی) لازم‌الرعایه می‌باشند تا آسیب‌ها را به حداقل رسانده و ویرانه‌ها را محدود نمایند. همین موضوع (یعنی تلاش برای قانونمند کردن عملیات جنگی) فلسفه و پایه‌های  حقوق مخاصمات بین‌المللی را تشکیل می دهد. مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی هر دو شامل درگیری مسلحانه و کاربرد زور با اهداف سیاسی است. مقاله زیر وجوه مشترک و انفکاک در شکل‌گیری را بررسی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها