موضوعات = روابط بین‌الملل
پیشران های سیاسی و امنیتی نظام بین الملل تا سال 2030 و سناریوهای پیش روی ایران

دوره 37، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 5-38

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ سیدرضا موسوی نیا؛ فیروزه رادفر


سیاست ترکیه در بحران اوکراین؛ توازن و بهره‌وری حداکثری

دوره 37، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 157-182

عماد هلالات؛ حمید حکیم


جایگاه اقلیم کردستان در سیاست خارجی چین نسبت به عراق

دوره 37، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 183-204

مبارکه صداقتی؛ محسن کشوریان آزاد


سیاست مهاجرتی ایالات متحده آمریکا در دوران ترامپ

دوره 37، شماره 3، آذر 1402، صفحه 59-88

نسیم خرم آبادی؛ امیر محمد حاجی یوسفی


مطالعه تطبیقی رفتار کنگره در قبال برجام از منظر روش تحلیل گفتمان

دوره 37، شماره 3، آذر 1402، صفحه 147-172

عیسی کاملی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


چشم انداز مناسبات سیاسی ـ اقتصادی ایران و چین در پرتو سند جامع همکاری 25 ساله

دوره 37، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 31-56

مهدی ترابی؛ علیرضا سلطانی؛ سید علی طباطبایی پناه


جایگاه اتحادآکوس در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال چین و پیامد‌های آن

دوره 37، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 109-134

مهدی محمد نیا؛ عبدالمجید سیفی


مهاجرین هندی تبار در ایالات‌متحده: ماهیت، کیفیت و اثرگذاری در سیاست خارجی(2005-2021)

دوره 37، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 135-154

مهسا حاجی رحیمی؛ سیدکاظم سجادپور


سازمان ملل و ارتقای جایگاه امنیت انسانی

دوره 37، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 183-208

جواد حیران نیا؛ کیهان برزگر؛ مهدی ذاکریان


بررسی روابط پاکستان و افغانستان در پرتو متغیرهای داخلی و منطقه‌ای (2021-2022)

دوره 37، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 149-180

احسان جعفری فر؛ مهین سیامنصوری؛ علی باقری دولت ابادی


عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن بر امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران

دوره 37، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 181-200

حیدر پیری؛ آناهیتا معتضدراد؛ شهرام فتاحی


بازطراحی مدل تصمیم‌گیری دیپلماتیک برجام مبتنی بر نظریه بازی‌ها

دوره 36، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 53-74

محمدرضا محمدی گودرزی؛ سعید فریدی؛ فریدون طالب پور


راهبرد جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به قدرت برتر منطقه ای

دوره 36، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 75-110

رحیم افشاریان؛ رضا عرب چادگانی؛ مرضیه جوادی ارجمند


پهپاد به عنوان ابزاری نوین در سیاست خارجی، مطالعه موردی سیاست پهپادی ترکیه (2017-2022)

دوره 36، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 201-226

علی صالحیان؛ محمد رضا دهشیری؛ ولی گلمحمدی