کلیدواژه‌ها = گاندی
واکاوی گفتمان گاندی؛ فهم و تبیین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

محمد حسن شیخ الاسلامی؛ امید بابلیان


گفتمان سیاست خارجی هندوهای افراطی

دوره 33، شماره 4، دی 1398، صفحه 79-124

محمد حسن شیخ الاسلامی؛ امید بابلیان


تحلیل عوامل توسعه هند با تمرکز بر نقش تصمیم گیران

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 53-80

محمدمهدی میرزایی؛ علی گلستانی