کلیدواژه‌ها = شورای حقوق بشر
تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص پدیدۀ تغییرات آب‌وهوایی (2008-2020)

دوره 35، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 101-124

سید محمد کاظم سجاد پور؛ سید محمد رضی خردمند


شورای حقوق بشر و بحران سوریه (2011 تا 2018)

دوره 33، شماره 3، مهر 1398، صفحه 3-28

سیدکاظم سجادپور؛ علی اکبر ملکی