کلیدواژه‌ها = حقوق مخاصمات مسلحانه
تعداد مقالات: 3
1. جنگ‌های سایبری: چالشها و راهکارهای تعامل در پرتو مقررات توسل به زور

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 153-182

علی امیری؛ مهدی حیدری فرد