کلیدواژه‌ها = همگرایی
تبیین چالش‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر

دوره 37، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 201-236

محمد اخباری؛ حمید زینلی؛ علی اصغر اسمعیل پورروشن


تاثیر همگرایی جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران

دوره 36، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 29-52

پریسا شاه محمدی؛ رضا خلیلی