کلیدواژه‌ها = داعش
راهبرد جمهوری اسلامی ایران در شکست داعش در منطقه غرب آسیا

دوره 34، شماره 3، آذر 1399، صفحه 96-75

حسین مسعودنیا؛ ابوطالب کشتکار


مطالعه جریان‌های افراطی‌گری اسلامی: مطالعه موردی داعش

دوره 30، شماره 2، تیر 1395، صفحه 61-83

مجیدرضا مؤمنی؛ بنفشه رستمی؛ آزاده رحیمی لهی


بررسی زمینه‌های اجتماعی و سیاسی ظهور داعش در خاورمیانه

دوره 29، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 27-50

احمد آذین؛ علی سیف‌زاده


امکان رسیدگی به جنایات داعش در دیوان کیفری بین‌المللی از دیدگاه حقوق بین‌الملل

دوره 29، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 51-79

سید حسام‌الدین لسانی؛ محسن یدائی امناب