کلیدواژه‌ها = دیپلماسی
دیپلماسی حمکرانی آب های فرامرزی از تنش تا مدیریت مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

مراد دلالت؛ افشین متقی


بازطراحی مدل تصمیم‌گیری دیپلماتیک برجام مبتنی بر نظریه بازی‌ها

دوره 36، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 53-74

محمدرضا محمدی گودرزی؛ سعید فریدی؛ فریدون طالب پور