کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
تاثیر همگرایی جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران

دوره 36، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 29-52

پریسا شاه محمدی؛ رضا خلیلی


راهبرد جمهوری اسلامی ایران در شکست داعش در منطقه غرب آسیا

دوره 34، شماره 3، آذر 1399، صفحه 96-75

حسین مسعودنیا؛ ابوطالب کشتکار


رژیم‌های چند جانبه کنترل صادرات

دوره 31، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 41-70

بهادر امینیان جزی؛ سید محسن سجادی