کلیدواژه‌ها = روسیه
تعداد مقالات: 17
1. روند چند جانبه‌گرایی بین‌المللی و راهبرد شرقی ایران

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-56

مهدی سنایی؛ جهانگیر کرمی


4. قفقاز و چالش‌های افراط‌گرایی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-52

محسن پاک آئین


6. همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست اروپا با روسیه

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 105-136

محمدرضا ربیعی


8. عوامل دگرگونی آیین نظامی فدراسیون روسیه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 133-159

الهه کولایی؛ سارا روا