کلیدواژه‌ها = روسیه
نورد استریم2: گذشته، حال و آینده

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 133-164

رقیه کرامتی نیا؛ عباس ملکی


قفقاز و چالش‌های افراط‌گرایی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 33-52

محسن پاک آئین


عوامل دگرگونی آیین نظامی فدراسیون روسیه

دوره 29، شماره 3، آبان 1394، صفحه 133-159

الهه کولایی؛ سارا روا