کلیدواژه‌ها = یمن
جایگاه راهبردی یمن در سیاست خارجی عربستان

دوره 35، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 61-82

سید جعفر حسینی؛ عباسعلی طالبی


تبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن

دوره 29، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 145-167

سید محسن آل سید غفور؛ احسان کاظمی؛ سید محمد موسوی دهموردی


جایگاه یمن در سیاست خارجی عربستان سعودی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 75-96

حمید سرادار؛ میرهادی موسوی قرالری