کلیدواژه‌ها = امنیت انرژی
نورد استریم2: گذشته، حال و آینده

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 133-164

رقیه کرامتی نیا؛ عباس ملکی


اهداف عربستان سعودی از توسعه فناوری هسته ای

دوره 35، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 147-176

محسن غریبی


ژئواکونومی نوین انرژی و پیامدهای آن برای امنیت انرژی جهان

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 71-102

مسعود اسلامی؛ محسن غریبی


معادلات قدرت در محیط امنیتی قفقاز جنوبی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 149-172

ناصر حضی‌نیا


منابع غیرمتعارف انرژی و جایگاه خلیج فارس در سیاست امنیت انرژی ایالات متحده

دوره 28، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 173-198

صادق زیباکلام؛ جواد عرب‌عامری


اصول و محورهای بنیادین استراتژی انرژی چین ‏

دوره 24، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1109-1128