کلیدواژه‌ها = اتحادیه اروپا
روابط اتحادیه اروپا با چین در دوران ترامپ

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 131-152

رویا خضری


سه دهه تحول در سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 151-182

جمشید پرویزی؛ بشیر پرویزی


تأثیرپذیری سیاست خارجی ترکیه از روند اروپایی‌شدن

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 591-610

کیهان برزگر؛ حسن مفیدی احمدی