کلیدواژه‌ها = سازه‌انگاری
عملکرد سازمانهای غیردولتی در امور انسان‌دوستانه: مطالعه موردی بحران سوریه

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 123-162

حسین شریفی طرازکوهی؛ محمدحسین نشاسته سازان


حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه: مطالعه موردی بحرین

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 611-630

محمود نورانی؛ یاور علی‌نیا؛ هادی عسگری دولاما