کلیدواژه‌ها = فرانسه
تعداد مقالات: 9
1. نقش تفکرات گلیستی و نوگلیستی در سیاست خارجی فرانسه در قبال اتحادیۀ اروپا

دوره 34، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 116-144

مریم یاری اصطهباناتی؛ سید روح الله حسینی


3. تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 383-403

سیدحسام زمانی؛ سیدمحمدحسین حسینی


9. وحدت دو کره و موضع ژاپن ‏

دوره 22، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 751-774