کلیدواژه‌ها = منافع ملی
تعداد مقالات: 8
1. رقابت های اقتصادی چین و ژاپن، فرصت های اقتصادی پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3-29

حسین پوراحمدی میبدی؛ نعمت پهلوانی


2. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در شکست داعش در منطقه غرب آسیا

دوره 34، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 96-75

حسین مسعودنیا؛ ابوطالب کشتکار


4. بررسی رابطه میان ژنگان و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عربستان سعودی

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-116

صارم شیراوند؛ محدثه حیدری