کلیدواژه‌ها = منافع ملی
تعداد مقالات: 7
1. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در شکست داعش در منطقه غرب آسیا

دوره 34، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 96-75

حسین مسعودنیا؛ ابوطالب کشتکار


3. بررسی رابطه میان ژنگان و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عربستان سعودی

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-116

صارم شیراوند؛ محدثه حیدری