کلیدواژه‌ها = حزب عدالت و توسعه
بررسی قدرت مدنی ترکیه در آفریقا

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 29-56

هادی سلیمان پور؛ طلیعه احمدی


کاربست نظریه‌های چندفرهنگ‌گرایی در تبیین فرایند صلح ترکیه با کردهای این کشور

دوره 29، شماره 3، آبان 1394، صفحه 79-104

میرهادی موسوی قرالری؛ حامد علی‌نژاد


حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه: مطالعه موردی بحرین

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 611-630

محمود نورانی؛ یاور علی‌نیا؛ هادی عسگری دولاما


سیاست‌های جدید ترکیه در خاورمیانه‌

دوره 28، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 127-148

ناصر پورابراهیم


گونه‌شناسی سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه

دوره 27، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 965-987

حامد یعقوبی‌فر