کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
تعداد مقالات: 8
1. زبان دیپلماتیک: ابزار مهم دیپلماسی عمومی جدید

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-38

موسی الرضا وحیدی


2. تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 383-403

سیدحسام زمانی؛ سیدمحمدحسین حسینی


7. بررسی قدرت هوشمند هند

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 421-450