کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
زبان دیپلماتیک: ابزار مهم دیپلماسی عمومی جدید

دوره 32، شماره 3، آبان 1397، صفحه 5-38

موسی الرضا وحیدی


تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه

دوره 28، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 383-403

سیدحسام زمانی؛ سیدمحمدحسین حسینی


بررسی قدرت هوشمند هند

دوره 25، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 421-450