کلیدواژه‌ها = شورای امنیت
انعطاف رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 5-26

سالار نامدار وندائی؛ حسین قریبی


دیپلماسی اجبارآمیز و حقوق بین‌الملل: با تأکید بر نقش شورای امنیت

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 7-31

بهادر امینیان جزی؛ علی صانعیان


امکان رسیدگی به جنایات داعش در دیوان کیفری بین‌المللی از دیدگاه حقوق بین‌الملل

دوره 29، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 51-79

سید حسام‌الدین لسانی؛ محسن یدائی امناب