نویسنده = ���������� ������������������� ��������
سازوکارهای حقوقی کیفری بین‌الملل برای محاکمه تروریست‌های تکفیری در سوریه

دوره 27، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 989-1011

حسین آقایی جنت‌مکان؛ سیدمحمدجعفر قریشی