نویسنده = �������������� ���������� ��������������
جنگ داخلی سوریه و افزایش تقابل روسیه و آمریکا در خاورمیانه

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 153-186

افشین زرگر؛ فاطمه السادات معلومی